2020-2021 Yaz ve 2021-2022 Güz Dönemi Öğrenci Staj Hareketliliği Ön Değerlendirme Sonuçları

07 Mart 2021 Pazar

Değerli öğrencilerimiz,  
Bu sadece bir ön seçimdir. Öğrencilerimizin programdan faydalanabilmesi için bu duyuruda ilan edilen son tarihe kadar staj yapmak istedikleri kurumdan kabul mektubu alarak ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir.
 
Bu duyuruda belirtilen Öğrenci Staj Hareketliliği 2020-1-TR01-KA103-084017 numaralı Erasmus Projesi kapsamında gerçekleştirilecektir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 
 
- Akademik ortalaması lisans düzeyi için 2,20 ve yüksek lisans ile doktora düzeyi için 2,50 altında olan öğrenciler elenmiştir.
- Yüksek lisans düzeyinde olup da henüz akademik ortalaması olmayan öğrencilerin lisans mezuniyet ortalamaları dikkate alınmıştır.
- Yüksek lisans düzeyinde olup da henüz akademik ortalaması olmayan ve lisans mezuniyet ortalaması 2,50 altında olan öğrenciler elenmiştir.
- Lisansüstü düzeyde olan ve akademik ortalaması 0 görünen öğrencilerden son başvuru tarihine kadar bir önceki eğitim düzeylerine ait mezuniyet transkriptlerini ofisimize teslim etmeyenler elenmiştir.
- Yazılı veya dinleme(listening) sınavlarından herhangi birine girmeyen öğrenciler elenmiştir.
- Yazılı sınavdan yukarıda belirlenmiş olan taban puanların altında kalan öğrenciler elenmiştir. Bu öğrenciler listede belirtilmemiştir
- Program kuralları gereği dinleme (listening) sınavı için taban puan uygulanmamıştır.
- Yazılı sınav %50, dinleme sınavı %50 oranında dikkate alınarak toplam dil notu hesaplanmıştır.
- Akademik ortalama 25 ile çarpılarak yüzlük sisteme dönüştürülmüştür.
- Nihai  Erasmus+ notu hesaplanırken akademik ortalama %50, toplam dil notu %50 oranında dikkate alınmıştır.
- Kontenjan sayıları belirlenirken bütçe hesabı yapılmıştır ve bütçenin yeterli olduğu sayıda asil öğrenci seçilebilmiştir.
- Program kuralları gereği daha önce Erasmus Programından faydalanmış olan öğrencilerin nihai Erasmus+ notunda faydalanma başına 10 puan kesinti uygulanmıştır.
- Yönerge gereği aynı akademik yılda daha önceden öğrenim hareketliliği için asil olarak seçilen öğrencilerden 10 puan kesilmiştir.
- Program kuralları gereği başvuru sırasında kabul mektubu almış öğrencilerin nihai Erasmus puanına 10 puan eklenmiştir.
- Program kuralları gereği daha önceki dönemlerde kendisine tanınan süre dışında hakkından feragat eden öğrencilerden 10 puan kesilmiştir.
- Program kuralları gereği daha önce düzenlenen herhangi bir dil sınavına, ismi sınıf listelerinde yer almasına rağmen katılmayan öğrencilerden katılmadıkları sınav başına 5’er puan kesilmiştir.
- Program kuralları gereği daha önce düzenlenen herhangi bir oryantasyon programına katılmayan öğrencilerden katılmadıkları toplantı başına 5’er puan kesilmiştir.
- Özel durumlarını belgelendiren engelli öğrencilerin nihai Erasmus+ notlarına 10 puan eklenmiştir.
- Özel durumlarını belgelendiren şehit veya gazi yakını öğrencilerin nihai Erasmus+ notlarına 15 puan eklenmiştir.
- Özel durumlarını belgelendiren ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin nihai Erasmus+ notlarına 10 puan eklenmiştir. 
 
MADDİ DESTEK / STAJ YAPILABİLECEK ÜLKELER

Maddi destek miktarlarını ve ülke gruplarını görmek için tıklayınız. Sadece aynı hibe grubu veya daha alt gruptaki ülkeler olacak şekilde daha sonra ülkenizi değiştirmeniz mümkündür.

KABUL MEKTUBU ALINMASI ve YEDEK ÖĞRENCİLERİN DURUMU (ACCEPTANCE LETTER-INVITATION LETTER) 
 
- Staj Hareketliliği kapsamında faaliyetin gerçekleşmesi için TRÜ ile staj yapılacak kurum arasında ikili anlaşma yapılmasına veya olmasına gerek yoktur.
- Öğrencinin staj yerini kendisinin bulması gerekmektedir. Program sadece maddi destek sağlamaktadır.
- Listede asil ve yedek olarak yer alan tüm öğrencilerin en geç 30 Nisan 2021 Cuma günü saat 16:00'ya kadar staj yapmak istedikleri kurumdan kabul mektubu alarak ofinaf@trabzon.edu.tr adresine mail atmalıdırlar. 
- Bu tarihe kadar ofise kabul mektubu teslim etmeyen asil veya yedek öğrenciler haklarını kaybedeceklerdir. Ancak bu öğrenciler bir sonraki başvuru döneminde yeniden başvuru yapabilirler ve 10 puanları kesilmez.
- Bu tarihe kadar kabul mektubu almış olan yedek öğrenciler, yeterli bütçe olması şartıyla kabul mektubu almamış olan asil öğrencilerden boşalan kontenjana yerleşerek asil listeye çıkacaklardır. Yeterli bütçe olmaması durumunda kabul mektubu almış olan yedek öğrencilerin asil listeye çıkamama ihtimali vardır.
- Yedek öğrencilerden de asil öğrenciler gibi ofisimize kabul mektubu teslim etmeleri beklenmektedir. Yedek öğrenciler için ayrı bir kabul mektubu teslim süresi tanınmayacaktır; hem asil hem de yedek öğrencilerin bu duyuruda ilan edilen son tarihe kadar kabul mektuplarını ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir.
- Kabul mektubu almış olmasına rağmen programdan faydalanmayan öğrenciler daha sonraki dönemlerde programa yeniden başvuru yaparlarsa 10 puanları kesilir. 
- Kabul mektubu staj yapılacak kurumdan alınması gereken imzalı ve mühür veya kaşeli resmi bir belgedir. Belge üzerinde öğrencinin adı-soyadı, staj yapacağı tarihler, staj yapacağı kurum ve Erasmus+ kapsamında staj yapacağı mutlaka yazılı olmalıdır. TRÜ Dış İlişkiler Ofisi için belgenin taranmış halinin mail atılması yeterlidir, orijinal kopyasına gerek yoktur. 

STAJ YAPILABİLECEK KURUMLAR ve STAJIN NİTELİĞİ
 
- İşletme tanımına uyan firma ve fabrikalarda staj yapılabilir.
- Eğitim merkezi, araştırma merkezi ve üniversitelerde staj yapılabilir.
- Laboratuvar ve enstitülerde staj yapılabilir.
- Akademik çalışma ve tez çalışması staj faaliyeti olarak kabul edilmemektedir.
- Avrupa Birliği kurumları, AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar ve restoran-lokanta-kafe gibi işletmelerde staj yapılamamaktadır.
- Staj yapılacak sektör öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı (bölümü) ile ilgili bir sektör olmalıdır.
- Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş tecrübesi (mesleki deneyim) elde etmesidir. 
 
STAJ SÜRESİ
 
- Dış İlişkiler Ofisi olarak elimizdeki bütçe sınırlı olduğu için her öğrenciye sadece 3 ay üzerinden maddi destek sağlanabilecektir. Bu süre daha sonra bütçe göz önüne alınarak ofisimiz tarafından değiştirilebilir. Maddi destek yalnızca ofisimiz tarafından belirtilen süre kadardır, ancak hareketlilikten faydalanan birey belirtilen süre dışındaki ayları hibesiz olacak şekilde 12 aya kadar staj yapabilir.
- Staj faaliyeti en geç 30 Nisan 2022 tarihinde son bulmak zorundadır.
- Lisans öğrencilerinin dönem içerisinde derslere girme yükümlülüğü olduğu için yaz döneminde staj yapmaları zorunludur.
- Lisansüstü düzeyde tez aşamasında olan öğrenciler izin alabilmeleri durumunda yaz dönemini beklemeden staj yapabilirler.
- Son sınıf olan öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj yapabilirler.
- Daha önce Erasmus programından faydalanmış öğrenciler, staj hareketliliği için en az 2 ay sürelerinin kalıp kalmadığını teyit etmekle yükümlüdürler. Bu durumdaki öğrencilerin kalan sürelerini aşacak şekilde staj faaliyeti gerçekleştirmeleri mümkün değildir. Bu konuda sorumluluk öğrenciye aittir. Maksimum süreyi aşan öğrencilerin durumlarının tespit edilmesi halinde haklarında işlem yapılacaktır ve hibe iadesi talep edilecektir.  
- Her bir eğitim düzeyi için ayrı ayrı olacak şekilde Erasmus+ programından maksimum faydalanma süresi 12 aydır.

İNGİLTERE'DE (BİRLEŞİK KRALLIK) STAJ ve CoS NUMARASI

İngiltere'de staj yapmak isteyen öğrenciler kabul mektuplarını aldıktan sonra vizeye başvuru yapabilmek için British Council'den CoS numarası almakla yükümlüdürler. CoS başvurusu öğrenciler adına ofisimiz tarafından yapılacaktır ancak öğrencilerin bu başvuru sürecinde ekstra belgeler hazırlamaları gerekecektir. Öğrenciler İngiltere'den kabul mektubu almış olsalar bile British Council CoS numarası vermeme hakkına sahiptir. CoS numarası alamayan öğrenci İngiltere'de staj yapamaz. İngiltere'den kabul mektubu alan öğrencilere CoS numarası için detaylı bilgi ofisimiz tarafından verilecektir. 

CoS numarası çıkabilmesi için İngiltere'den alınacak kabul mektubu aşağıdaki şartlara göre hazırlanmış olmalıdır:
1) Kabul mektubu antetli kağıda (headed paper) basılı olmalıdır. Staj yapacağınız kurumun logosu veya amblemi ile açık ismi belgenin baş kısmında yer almalıdır.
2) Kabul mektubunuzda staj yapacağınız kurumun yetkilisinin imzası (signed by the appropriate signatory), imza tarihi (date of signature) ve kurumun resmi mühür veya kaşesi (official stamp) yer almalıdır.
3) Kabul mektubunuzda yapacağınız staj faaliyeti esnasında size verilecek iş için unvanınız (job title) yer almalıdır.
4) Kabul mektubunuzda staj kapsamında yapacağınız işler veya görevler (description of duties) detaylı şekilde madde madde yazılı olmalıdır.
5) Kabul mektubunuzda stajın başlangıç ve bitiş tarihi gün/ay/yıl (start and end dates) şeklinde yazılı olmalıdır. 
 
* British Council'ın yoğunluğu sebebiyle, CoS numarasının çıkması, özellikle yaz dönemine yaklaştıkça gecikebilmektedir ve vize almaya yeterli süre kalmayabilmektedir. Bu sebepten ötürü başvuru aşamasında tercihini İngiltere olarak yapan öğrencilerimize staj başlangıç tarihlerini Ağustos ayında başlayacak şekilde belirlemelerini tavsiye etmekteyiz. Lisansüstü düzeyde tez aşamasında olan veya bu yaz mezun olacak İngiltere tercihinde bulunmuş öğrencilere ise Eylül ayında başlayacak şekilde staj tarihlerini belirlemelerini tavsiye etmekteyiz.
 
ÖN SEÇİM SONUÇLARI
 
Önemli Not: Erasmus+ Hareketliliği kapsamında ülkemizde süreç normal seyrinde devam edecektir. Ancak devletimizin ya da anlaşmalı ülkelerin alacağı kararlar doğrultusunda değişiklikler olabilir. Bu bağlamda devlet kurumlarının ve ofisimizin sitesini (erasmus.ofinaf.trabzon.edu.tr) düzenli olarak takip etmenizi tavsiye ederiz.

2020-2021 Yaz ve 2021-2022 Güz Dönemi Öğrenci Staj Hareketliliği Ön Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.

TRÜ Dış İlişkiler Ofisi
Erasmus+ Koordinatörlüğü