2020-2021 Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Ön Yerleştirme Sonuçları

26 Şubat 2021 Cuma

Değerli öğrencilerimiz, 
2021-2022 akademik yılı için Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında ön yerleştirme sonuçları belli olmuştur.
Bu sadece bir ön yerleştirmedir.
Öğrencilerin programdan kesin olarak faydalanabilmesi aşağıdaki şartlara bağlıdır:
 1. Yerleşen ve yedek öğrencilerden "Başvuru Belgesini" sisteme ıslak imzalı olarak yüklemeyenler 5 Mart 2021 Cuma gününe kadar sisteme girerek, başvuru belgelerinin ıslak imzalı halini taratıp sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Aksi taktirde başvuruları ve yerleştirmeleri geçersiz sayılacaktır.  Başvuru belgesinin nasıl çıktı alınıp sisteme yükleneceğine ilişkin videoya buradan ulaşabilirsiniz.
 2. Öğrenciler, yerleştikleri üniversite tarafından talep edilen dil şartını sağlamakla yükümlüdür. Talep edilen dil şartını sağlayamayan öğrenci programdan faydalanamaz. Anlaşmalı olduğumuz tüm üniversiteler dil sertifikası talep etmemektedir ancak talep eden üniversiteler için öğrenciler dil sertifikası sunmakla yükümlüdür.
 3. TRÜ Dış İlişkiler Ofisi, yayınlanan listede toplam dil notu 65- 74 puan arasında olan öğrenciler için B1 seviyesinde75-100 arasında olan öğrenciler için B2 seviyesinde dil sertifikası verecektir. Ofisimiz tarafından verilen dil sertifikalarını kabul etmeyen üniversiteler için öğrenciler kabul edilen formatta (TOEFL veya IELTS) dil sertifikası almakla yükümlüdür.
 4. Öğrencilerin programdan faydalanabilmesi için yurtdışında uygun ders bulmaları zorunludur. Bölüm Erasmus+ koordinatörü seçilen dersleri onaylamazsa öğrenci programdan faydalanamaz.
 5. Öğrencilerin yurtdışında yerleşmiş oldukları üniversite tarafından kabul edilmeleri ve kabul veya davet yazısı almaları gerekmektedir. Kabul veya davet yazısı alamayan öğrenci programdan faydalanamaz.
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ  
 1. Öğrencilerin başvuru yaparken online başvuru sistemine girmiş oldukları akademik ortalamalarının doğruluğu Dış İlişkiler ofisi tarafından TRÜ Öğrenci İşleri Sistemi üzerinden kontrol edilmiştir. Akademik ortalaması lisans düzeyi için 2,20 ve yüksek lisans/doktora düzeyleri için 2,50 altında olan öğrenciler elenmiştir. Lisans düzeyinde öğrenim gören ancak henüz akademik ortalaması olmayan öğrenciler elenmiştir. Yüksek lisans düzeyinde olup henüz akademik ortalaması olmayan ve lisans mezuniyet ortalaması 2,50 altında olan öğrenciler elenmiştir.
 2. Bütçe ve yeterli kontenjan kriterleri dikkate alınarak yerleştirme yapılmıştır. 
 3. Yazılı sınavdan taban puanların altında kalan öğrenciler elenmiştir. Taban puan tüm bölümler için 50 puan baz alınmıştır. Taban puanı geçemeyen öğrenciler listede belirtilmemiştir. Taban puanı geçmesine rağmen, kendi bölümüne ait kontenjan kalmaması sebebiyle tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler “YEDEK” şeklinde listede belirtilmiştir.
 4. Yedek adaylar, belirtilen tarihlerde haklarından vazgeçen, aynı bölümdeki asil adayların yerine hareketlilikten faydalanabileceklerdir.
 5. Öğrenim gördüğü eğitim düzeyi için kontenjan olmayan öğrenciler elenmiştir.   
 6. Yazılı sınav %50, dinleme sınavı %50 oranında dikkate alınarak toplam dil notu hesaplanmıştır.
 7. Akademik ortalamalar 25 ile çarpılarak yüzlük sisteme dönüştürülmüştür. 
 8. Nihai Erasmus notu hesaplanırken akademik ortalama %50, toplam dil notu %50 oranında dikkate alınmıştır.
 9. Öğrenciler yapmış oldukları tercihlere göre, nihai Erasmus notu dikkate alınarak ve en yüksek puandan en düşük puana göre sıralanarak yerleştirilmişlerdir. Öğrencilerin tercih sıralaması, kaç tercih yaptıkları, hangi üniversiteleri seçmiş oldukları ve seçmiş oldukları üniversitelerin ortak kontenjanı olup olmadığı yerleştirmede etkili olmuştur. Ortak kontenjana sahip üniversiteler internet sayfamızda yayınlanan ikili anlaşmalar listesinde * ifadeleri ile belirtilmiştir.
 10. Daha önce Erasmus Programından aynı eğitim düzeyinde faydalanmış olan öğrencilerin nihai Erasmus notunda 10 puan kesinti uygulanmıştır. 
 11. Engelli öğrencilerin (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) Erasmus+ puanına +10 puan uygulanmıştır.
 12. Şehit ve Gazi yakını öğrencilere +15 puan uygulanmıştır. 
 13. Daha önceden Erasmus hakkı kazanmış ancak kendisine tanınan süre dışında feragat eden öğrencilerin toplam Erasmus notundan 10 puan kesilmiştir.
 14. Daha önceden Erasmus hakkı kazanmış ancak düzenlenen oryantasyon toplantılarına katılmayan öğrencilerin toplam Erasmus notundan 5 puan kesilmiştir.
 15. Öğrenim Hareketliliği için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere belirtilen aylık hibe miktarlarına ek olarak, öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100 Euro ilave hibe ödenir. 29.05.1989 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun 2. maddesi kapsamında anne veya babasına ya da kendisine muhtaçlık aylığı bağlanan öğrenciler ekonomik açıdan imkânı kısıtlılara yönelik ilave hibe imkanından yararlanırlar.
 16. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin Erasmus puanına +10 puan uygulanmıştır.
 17. Vatandaşı olunan ülkede Erasmus faaliyeti gerçekleştirecek öğrencilerin puanına  -10 puan uygulanmıştır.
SÜREÇ
 1. 12 Mart 2021 17:00'a kadar hakkından feragat etmek isteyen öğrencilerimizin EKTEKİ dilekçeyi doldurup, çıktı alarak imzalaması ve bu halini taratarak Dış İlişkiler Ofisine mail atması (ofinaf@trabzon.edu.tr) gerekmektedir. Bu tarihlerden sonra herhangi bir dilekçe veya talep dikkate alınmayacaktır.
 2. Öğrencilerden feragat dilekçeleri alındıktan sonra Dış İlişkiler Ofisi tarafından gerekli inceleme ve kontrollerin yapılmasının ardından listenin nihai hali 15 Mart 2021 tarihinden sonra bu sayfa üzerinden duyurulacaktır.
 3. 12 Mart 2021 tarihinden sonra hakkından feragat eden öğrencilere bir sonraki Erasmus sınavına tekrar başvuru yapmaları durumunda 10 puan kesinti uygulanacaktır. 

ÖN YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Önemli Not: Erasmus+ Hareketliliği kapsamında ülkemizde süreç normal seyrinde devam edecektir. Ancak devletimizin ya da anlaşmalı ülkelerin alacağı kararlar doğrultusunda değişiklikler olabilir. Bu bağlamda devlet kurumlarının ve ofisimizin sitesini (ersmus.ofinaf.trabzon.edu.tr) düzenli olarak takip etmenizi tavsiye ederiz.


2020-2021 Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ön yerleştirme sonuçları için TIKLAYINIZ.
 
TRÜ Dış İlişkiler Ofisi
Erasmus+ Koordinatörlüğü